RH Servis Plzeň

Jsme servisní organizací v oblasti poskytování bezpečnostních , úklidových služeb a facility servisu. Jsme dynamicky se rozvíjející servisní společnost, fungující výhradně na bázi tuzemského kapitálu. Naše služby dnes využívají nejen domácí společnosti a drobní odběratelé, ale i silné mezinárodní holdingy a investoři.

Naše základní principy jsou rychlost, jistota, spolehlivost. Snažíme se zajistit maximální rozsah služeb, tak aby bylo možno plně uspokojit veškeré potřeby klienta. Vnitřní chod naší společnosti
a organizační struktura se opírá o dlouholeté zkušenosti vrcholného managementu.

Naši činnost se snažíme pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám. Jsme si vědomi, že vždy je co zdokonalovat. Velký důraz klademe na personální politiku. Námi poskytované služby musí být pro naše partnery přínosem a oporou.

Ferko

Facility servis

  • komplexní správu a údržbu nemovitostí
  • dopravní služby
  • gastronomické služby
  • společenské, prezentační akce, rauty
  • vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a bezpečnostní ochrany
  • vedení agendy správy, provozu a údržby technických zařízení budov
...více informací
01
Bezpečnostní služby
V oblasti ochrany majetku a osob nabízíme komplexní řešení, počínaje bezpečnostním posouzením rizik, přes variantní návrh řešení až po vlastní realizaci.
...více informací
02
Detektivní služby
V oblasti detektivních služeb zajišťují naši vysoce profesionální pracovníci tyto velice citlivé činnosti v souladu s platnými právními normami.
...více informací
03
Úklidové služby
Zajišťujeme pravidelné nepravidelné úklidové služby kompletním servisem pro interiér i exteriér včetně výškových prací.
...více informací
04
PCO služby
Napojením Vašeho technicky zabezpečeného objektu do našeho systému pultu centralizové ochrany Vám zajistíme nepřetržitý dohled nad vaším objektem.
...více informací

Nonstop dispečink

Tel.: +420 775 082 239
E-mail: dispecink@rhsp.cz

Kontakt

RH Servis Plzeň, s.r.o.
Letiště Líně, Terminál C
Plzeň 330 21

Yellow Faktory