Detektivní služby

V oblasti detektivních služeb zajišťují naši vysoce profesionální pracovníci tyto velice citlivé činnosti v souladu s platnými právními normami. Jedná se především o vyhledávání osob, zjišťování informací, prověřování spolehlivosti a loajality personálu. Detekce a ochrana před narušováním soukromí, ověřování bonity atd. dle specifických požadavků.

Nonstop dispečink

Tel.: +420 775 082 239
E-mail: dispecink@rhsp.cz

Kontakt

RH Servis Plzeň, s.r.o.
Letiště Líně, Terminál C
Plzeň 330 21

Yellow Faktory