Bezpečnostní služby

V oblasti ochrany majetku a osob nabízíme komplexní řešení, počínaje bezpečnostním posouzením rizik, přes variantní návrh řešení až po vlastní realizaci. V první fázi klademe důraz na zodpovědné posouzení potencionálních rizik návaznosti na potřeby klienta. V maximální možné míře se snažíme veškeré služby implementovat do aktuálního prostředí našeho partnera tak, aby námi poskytovaná služba pokud možno nenarušovala obvyklý standart provozních zvyklostí klienta.

Nabízíme tyto služby

 • fyzická ostraha objektů včetně služeb psovodů
 • patrolovací služba
 • služby PCO
 • detektivní služby
 • kurýrní činnost
 • doručování zásilek
 • osobní ochrana osob
 • obchůzková činnost
 • služba na vrátnici
 • převozy hotovostí
 • doprovod při přepravě cenností
 • činnost požární hlídky
 • obsluha telefonní ústředny
 • zpracování bezpečnostní studie
 • zajištění remintendy
 • speciální bezpečnostní služby

Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů představuje ochranu střeženého objektu fyzickou přítomností našich vyškolených pracovníků v dohodnutém počtu a časovém rozsahu. Jedná se především o činnost na vrátnicích a pochůzkovou činnost v objektu, případně služby na recepcích. V rámci těchto služeb se realizuje například vstupní a vjezdový režim objektu, preventivní činnost na ochranu zájmů klienta.

Součástí námi poskytovaných služeb mohou být i doplňkové služby jako obsluha telefonní ústředny, kontrola technologických stavů, nebo činnost požární hlídky.

Patrolovací služba

Patrolovací služba zajišťuje kontrolu vašich objektů motohlídkou v předem dohodnutých nepravidelných časových intervalech.

Transporty hotovostí

Vyškolení pracovníci vám v souladu s pojistnými podmínkami a za použití efektivních prostředků provedou jak jednorázové, tak pravidelné transporty nebo doprovody transportů hotovostí a cenin. Jsou používány nejmodernější postupy a metody pro minimalizaci rizik při přepravách.

Nonstop dispečink

Tel.: +420 775 082 239
E-mail: dispecink@rhsp.cz

Kontakt

RH Servis Plzeň, s.r.o.
Letiště Líně, Terminál C
Plzeň 330 21

Yellow Faktory